Monthly Archives

april 2020

Företagarförening skapad på Trestad Center

By Nyheter

Efter årsskiftet så grundades en formell förening som har som målsättning att stärka handels och industriområdet på Trestad Center. Det är en stor bredd av företag närvarande på området och målet med verksamheten är att dels skapa en vi-känsla på området. Men även möjligheten att bygga vidare på det gemensamma varumärket Trestad Center, ett långsiktigt arbete där det krävs både strategi och organisation. En ytterligare faktor som utvecklas är kommunikationen mot Vänersborgs kommun och berörda myndigheter. Tillsammans kan vi ta upp enskilda eller gemensamma önskemål om förändring eller förbättring i allt från vägar till skyltning på området.

Föreningen har anställt mig, Arne Olsson som föreningsrepresentant. Min initiala uppgift är att kartlägga alla företag, tillika potentiella medlemmar på området. Föreningens styrelse har tillsammans med mig skissat på en handlingsplan där vi under de kommande tre åren skall jobba aktivt med digital kommunikation. Till hjälp har vi Reklambyrån Ingrid:gopa som stöttar oss både med ideer och teknik så att vi får ett smidigt flöde i processen.

Redan nu har vi börjat med den första aktiviteten, en presentation om Trestads Djurklinik. Vi kommer att månad för månad att presentera ett företag på vår hemsida som vi sedan hjälps åt att göra viralt, genom att dela och gilla tillsammans. Det är en enkel, men också hållbar strategi för att öka kännedomen om både området och de företag som finns här.

mvh Arne Olsson
Områdesrepresentant 

072-014 98 75
arne.olsson@trestadcenter.se