Trestad Center företagarförening är en ideell förening som startade Januari 2020.

Föreningen syfte är att främja, tillvarata och verka för medlemmarnas
gemensamma intressen, samt stödja affärsutvecklingen inom området Trestad Center med omnejd

Företag och organisationer som bedriver sin verksamhet inom Trestad center med omnejd kan
erhålla medlemskap.

 

Föreningens styrelse har regelbundna sammankomster, men också informationsträffar för medlemmarna där gemensamma frågor och önskemål diskuteras. Beslut tages och föreningen verkar för att dessa frågor och önskemål blir lösta och uppfyllda.

Föreningen ska agera som part och röst för medlemmarna i gemensamma frågor som berör kommuner och myndigheter inom områdets plan, trafik, kollektivtrafik och miljöfrågor.

Styrelse

Ordförande Johan Carlén 0703-37 85 00
Vice Ordförande Mattias Johansson Burger King 0708-98 88 68
Kassör Björn Larsson ALAB Bussar 0703-71 71 98
Ledamot Karl-Oscar Bengtsson Vänersborgs stadsbudsbyrå AB 0708-79 71 39
Ledamot Manne Hermansson Mannes Motor AB 0736-83 68 53
Ledamot Åsa Svensson Trestads Djurklinik AB 0521-25 50 53
Ledamot Magnus Olsson Varner Retail Logistics AB 0725-24 30 45
Ledamot Alvar Larsson ALAB Fastigheter AB 0705-87 00 77
Kontaktperson Arne Olsson 0720-149875