Trestad Center företagarförening är en ideell förening som startade Januari 2020.

Föreningen syfte är att främja, tillvarata och verka för medlemmarnas
gemensamma intressen, samt stödja affärsutvecklingen inom området Trestad Center med omnejd

Företag och organisationer som bedriver sin verksamhet inom Trestad center med omnejd kan
erhålla medlemskap.

 

Föreningens styrelse har regelbundna sammankomster, men också informationsträffar för medlemmarna där gemensamma frågor och önskemål diskuteras. Beslut tages och föreningen verkar för att dessa frågor och önskemål blir lösta och uppfyllda.

Föreningen ska agera som part och röst för medlemmarna i gemensamma frågor som berör kommuner och myndigheter inom områdets plan, trafik, kollektivtrafik och miljöfrågor.

Styrelse

Ordförande Mattias Johansson Bless Burgers
Ledamot Manne Hermansson Mannes Motor
Ledamot, justerare Linda N Andersson Trestads Djurklinik
Ledamot Urban Jansson Varner
Ledamot Karl-Oscar Bengtsson Vänersborgs Stadsbudbyrå
Kassör, firmatecknare Björn Larsson ALAB
Ledamot Alvar Larsson ALAB
Kontaktpersoner
Tore Carlsson 0705 666 746
Arne Carlsson 0720 149 875