Skip to main content

Trestad Center företagarförening besöker företag på området:

   Månadens företag juni 2022 är:

VD Lennart Lindahl

Sveriges största privatägda lackering växer och utökar.

Tillsammans med professionella medarbetare, underleverantörer, kunder och sonen Tomas har Lennart Lindahl skapat ett fantastiskt företag som bara växer och utökar, till det att man idag är Sveriges största privatägda lackeringsföretag.

Lennart Lindahl startade sin verksamhet redan 1973 som billackerare och har mycket lång erfarenhet av fordons och industriell lackering. Han har alltid varit mån om goda kundrelationer och betraktar varje jobb som viktigt för företaget eftersom en nöjd kund alltid är en kund som återkommer.

Man går igenom jobbet med varje kund, lyssnar in önskemål, ger förslag och diskuterar sig fram till lösningen för just denna kund. Företaget har stor flexibilitet att utföra väldigt kundspecifika jobb som bland annat syns på de makalöst avancerade och vackra motivlackade fordon som lämnat LITAB som rullande konstverk genom åren.

Nu har företaget växt så mycket och har så stora volymer fordon, som passerar genom lackeringen på sin väg till slutkunden, att det blir svårt att hantera alla projekt och leda företaget som ensam ägare. Sedan några år är det sonen Tomas som sköter driften av företaget med Lennart som mentor.

Vi fick en pratstund och rundvandring med Lennart när dagens jobb var avklarat och han berättar att han fortfarande minns sitt allra första lackeringsjobb som var hellackering av en Opel Manta.

2003 köpte han företaget Autolack i Vänersborg och 2005 flyttade verksamheten till Trestad Center. Företaget har idag ca 50 anställda inom olika yrkesområden som får sin speciella kompetens genom internutbildning i företaget och möjlighet att prova de flesta förekommande arbetsuppgifter. Företaget har både mekaniker, bilmekaniker, blästrare och lackerare. På detta sätt ökas kompetensen hos anställda och förståelse för alla stegen i jobbet.

Vi frågade var man hittar vissa specialkompetenser som exempelvis motivlackerare, som närmast är att betrakta som konstnärer och fick det leende svaret att det finns väldigt duktiga unga graffitimålare ute i samhället.

Vissa anställda övar och utför motivlackering med speciella färgsprutor och Lennart berättar stolt hur hans yngsta son Niklas, gjorde debut genom att lacka motivet ”Lejonkungen” på en hel lastbilshytt till kundens stora beundran.

Lennart Lindahl ger också uttryck för hur viktigt det är med goda språkkunskaper hos våra invandrare då han ser tydligt hur duktiga och skickliga många är som hindras i sin utveckling genom otillräckliga kunskaper i svenska språket. Där måste samhället verkligen hjälpa till och förstå hur viktigt språket är för denna starka resurs på arbetsmarknaden.

Vi får också träffa en annan väldigt viktig medarbetare, den 17 månader gamla hunden Titti, som är en Jack Russell. Titti är Lennarts trogna följeslagare som glatt följer oss under hela rundvandringen. Hon tycks vara en kändis på företaget och en glad lekkompis för de flesta vi träffar.

Vi frågar Lennart vilka som är kunder?

Det är de stora fordonstillverkarna Scania och Volvo samt deras återförsäljare, där bilarna hamnar runt om i Sverige men där stora beställningar även hamnar runt om på jordklotet. Australien till exempel. Sen är det åkerier och exempelvis gruvföretag samt FASSI som gör påbyggnader på lastbilschassin. Försvarsmakten är också kund hos LITAB. Men deras fordon ser man inte så mycket av, där handlar det ju om kamouflagefärg.

Framtiden för LITAB, hur ser planen ut?

Framtiden ser ljus ut. Marknaden ökar kontinuerligt, och det finns få aktörer med stor kapacitet i branschen.

LITAB bygger ut lokaler och ökar sin kapacitet kontinuerligt för att möta kundernas önskemål. Dagens kontrakt och beställningar betyder att företaget har säkrat uppdrag och sysselsättning för ett antal år framåt i tiden.

Lennart Lindahl understryker återkommande att allt måste hela tiden skötas med högsta kvalité och att bygga på förtroende. Det har lett till att företaget i princip inte har några som helst kvalitetsanmärkningar från sina kunder och det är också företagets styrka för framtiden. Vi har aldrig lagt några pengar på marknadsföring och detta är vår styrka säger Lennart Lindahl. Kunderna vet vilka vi är och vårt samlade rykte på marknaden gör oss attraktiva som företag.

När vi frågar Lennart hur han ser på sitt läge på Trestad Center och framtiden

Då får vi ett leende svar att han har tänkt på det också och redan äger mer mark på området som väl täcker in företagets kommande behov.

För LITAB är energifrågan särskilt viktig, eftersom stora lokaler och särskilt lackeringsboxar kräver mycket energi. Lennart Lindahl har under lång tid funderat på hur de kan skapa en säker och hållbar energiförsörjning. Företaget har under våren fått installerat en toppmodern anläggning för träpellets som försörjer hela verksamheten. Och som även har kapacitet för kommande utbyggnader. Pelletsanläggningen ersätter helt den gamla som brände olja och därigenom kunde företaget få statligt stöd som minskade återbetalningstiden rejält. Det är väldigt viktigt för miljön att gå från oljeberoende till skogsråvara och ger samtidigt en stor besparing i driftskostnad säger Lennart Lindahl. Nu går han vidare och funderar på hur företaget kan ta ytterligare steg med energianvändningen framöver.

Vi lämnar företaget med en härlig känsla av att så mycket kompetens, utveckling och storslagen framtidstro finns lokalt här på Trestad Center.

Vi kommer gärna tillbaka och besöker LITAB på Trestad Center

Tore Carlsson och Arne Olsson

Trestad Center företagarförening