Skip to main content

Trestad Center företagarförening besöker företag på området:

   Månadens företag juli 2020 är:

Ramneberg Fastighetsservice AB

Ramnebergs Fastighetsservice AB startades 2018 av Vänersborgaren Klaus Wollny. Klaus är 35 år, har en stark entreprenörsanda och är redan erfaren inom många områden. Han jobbade under många år för Vänersborgsföretaget BP Karlsson Möbelexpress och där grundlades synen på att helhetslösningar med timing och precision ger nöjda kunder. Han arbetade också på ett servicebolag i Trollhättan och fick där erfarenhet av allt som kan göras inom ramen för ett fastighetsserviceföretag.

Företaget består idag av totalt 3 personer men vid behov kan bolaget hyra in kompetent personal via sitt nära samarbete med många andra företag inom branschen.

Ramnebergs fastighetsservice utför många olika sysslor så som yttre fastighetsskötsel, grönyteskötsel, snöröjning, felavhjälpning, montering och löpande kontroll av olika anläggningar som tex: vatten, avlopp, ventilation mm.

 

Hur kom då idén att starta detta företag?

Min ambition är att för kunden skapa mervärde genom att, för det första. Vara en personlig kontakt i alla ärenden som har med service av fastigheten att göra. Det ska vara lätt att nå mig, och det är alltid mig ni når. För det andra. Är min tanke att du som fastighetsägare ska kunna fokusera på annat, samtidigt som du kan känna dig trygg i att jag håller koll på din fastighet. Fokus kommer att ligga på förebyggande underhåll, något som går hand i hand med att fastigheten ser snygg och fräsch ut.

Vårt motto är säger Klaus: ” Ett samtal räcker”
Kunden behöver bara ringa ett samtal till oss, så sköter vi hela uppdraget, inklusive samordning, av alla aktörer.

Bolaget har fått en flygande start och bland alla uppdrag kan särskilt nämnas ramavtal med Trollhättans energi där företaget fått uppdraget att sköta övergripande fastighetsskötsel och teknisk tillsyn av deras anläggningar.

Hur ser då framtidsplanen ut?

Vi ser att marknaden för våra tjänster ökar i takt med att vi utökar vårt utbud av olika tjänster. Vi vill inte bli för stora så målet är att bli max 5 personer som stortrivs med jobbet. Detta är enligt mig helt nödvändigt om man ska lyckas behålla kompetent personal, och det är personalen som är företaget. Som kund vill du veta vem som kommer till dig och arbetar och du vill veta att personen går att lita på. Vi kommer också övergå till el- eller gasdrivna fordon och maskiner av miljöhänsyn och kommande kundkrav.

Det visste ni inte om Ramnebergs fastighetsservice:

Vi har daglig skötsel av en åltrappa vid en kraftanläggning i Sjuntorp.
Vi kontrollerar mängden ålar varje dag.
Vi väger och mäter ålarna samt hjälper dom ut ovanför anläggningen till säkert vatten.

Ni når Ramneberg Fastighetsservice AB på telefon 0521 – 77 71 51