Skip to main content

senaste nytt februari

By 31 januari, 2023Nyheter

Senaste Nytt

Nyheter och ”På gång” på Trestad Center området

Trafikverket växer och utökar på Trestad Center

Trafikverket förarutbildning får nya lokaler på Trestad Center. Det blir en stor ombyggnation och investering i ALAB huset på Stampgatan 14 till nya anpassade lokaler för trafikverket.

Preliminärt inflyttningsdatum är i Maj 2023

Näringsliv Vänersborg vill komma på besök till ditt företag.

Näringslivsavdelningen och politiker har besökt 34 företag I kommunen, inom ett flertal olika branscher. Vill du att de kommer på besök till dig under 2023, så anmäl ditt intresse till naringsliv@vanersborg.se

Ny tvättanläggning för lastbilar, bussar och övriga fordon på Trestad Center.

Nu finns alla möjligheter att tvätta stora fordon som lastbilar bussar husbilar mm. I princip alla fordon går att tvätta i anläggningen, även breda långa och höga fordon. Både manuell tvätt och borsttvättanläggning ingår i konceptet.

Företag och privatpersoner är alla hjärtligt välkomna hälsar Mikael Dalåsen som är företagaren som driver den nya anläggningen på Spränggatan Trestad Center. Tel 010-2228075

Företagshälsovård

Medtanken Arbetsmiljö & Hälsa är ett företag i Medpro Group och finns etablerade i vår närhet. Ni företagare kan nå Medtanken företagshälsovård:

Mikael Lund, verksamhetschef, på 010-424 52 32 eller mikael.lund@medtankenhalsa.se

Privat hälsokontroll: 010-424 52 30 eller kontakt@medtankenhalsa.se

Intygsmottagning: intyg@medtankenhalsa.se

Kostnadsfri Energirådgivning för företagen på området fortsätter och utökas nu med ytterligare ett samarbete

Kommunens energirådgivare Patrik Dokken och vår egen Tore Carlsson med ett förflutet på bland annat Energimyndigheten har under andra halvåret 2022 genomfört besök och en första genomgång av tre av områdets större företags energianvändning.

Nu utökas verksamheten med ett nytt samarbete med Energikontoret Väst, där Peter Berg på Innovatum i Trollhättan leder arbetet. Avsikten är att stödja företagen med en mer omfattande genomgång, analys och åtgärdsförslag men även erbjuda medverkan i utbildningar i olika teman inom energiområdet.

Avsikten med verksamheten är att minska våra företags energikostnader. Det sker genom att höja kunskapen inom energiområdet och få till en effektivare energianvändning. Vi kommer att fortsätta att ta kontakt med fler företag och vi ser gärna att om du är intresserad, av att få en analys och åtgärdsförslag för ditt företag, kontakta oss på Företagarföreningen.