Skip to main content
Category

Nyheter

Senaste nytt Oktober

By Nyheter

Senaste Nytt

Nyheter och ”På gång” på Trestad Center området

Ny Industrilokal är under byggnation av ALAB på Dubbgatan 8

Ny satsning på förnybara bränslen Trestad Center

Tankstation med biogas för tunga fordon byggs just nu på Centralens område Dubbgatan 9.

Restaurangen Trestads Värdshus har fått nya ägare  

Trafikverket har flyttat till nya lokaler i ALAB huset Stampgatan 14

Det finns lediga lokaler och industritomter på området

 • Lagerlokaler Äsperedsvägen 4     500 – 3500m2  tel 070 – 8797139
 • Industri / lagerlokaler Äsperedsvägen 6 tel 0521 –255600
 • Kontor / lager           Stampgatan 6           400m2              tel 0521 – 255600
 • Industritomter lediga Kontakta Vänersborgs kommun    tel 0521 – 721000

Nytt företag på området

Västia Care Plastindustri, Dubbgatan 8

Västia Care tillverkar smarta duschkabiner, duschväggar, duschrum bland annat.

Företagets välkända duschrum har levererats i över 25 000 exemplar till de flesta av Sveriges kommuner

Energirådgivning för företagen på Trestad Center är i full gång

Samarbetet med kommunens energirådgivare Magnus Johansson och vår egen Tore Carlsson med ett förflutet på Energimyndigheten rullar på. Hittills har ett tiotal företag fått besök. Vid besöket görs en genomgång av byggnaderna och verksamheten för att se hur energianvändningen ser ut. Efter det inledande besöket görs sedan ett återbesök då en rapport med förslag överlämnas och diskuteras om hur energianvändningen kan effektiviseras och kostnaderna minska.

Efter informationsdagen i våras om solceller, som Företagarföreningen anordnade tillsammans med Energikontoret Väst, har intresset för att installera egenproducerad el ökat. Flera fastighetsägare inom området studerar nu förutsättningarna för installation.

Kontakta företagarföreningen om du funderar över er energianvändning. De kontakter vi har hjälper gärna till, kostnadsfritt och med oberoende rådgivning.

senaste nytt februari

By Nyheter

Senaste Nytt

Nyheter och ”På gång” på Trestad Center området

Trafikverket växer och utökar på Trestad Center

Trafikverket förarutbildning får nya lokaler på Trestad Center. Det blir en stor ombyggnation och investering i ALAB huset på Stampgatan 14 till nya anpassade lokaler för trafikverket.

Preliminärt inflyttningsdatum är i Maj 2023

Näringsliv Vänersborg vill komma på besök till ditt företag.

Näringslivsavdelningen och politiker har besökt 34 företag I kommunen, inom ett flertal olika branscher. Vill du att de kommer på besök till dig under 2023, så anmäl ditt intresse till naringsliv@vanersborg.se

Ny tvättanläggning för lastbilar, bussar och övriga fordon på Trestad Center.

Nu finns alla möjligheter att tvätta stora fordon som lastbilar bussar husbilar mm. I princip alla fordon går att tvätta i anläggningen, även breda långa och höga fordon. Både manuell tvätt och borsttvättanläggning ingår i konceptet.

Företag och privatpersoner är alla hjärtligt välkomna hälsar Mikael Dalåsen som är företagaren som driver den nya anläggningen på Spränggatan Trestad Center. Tel 010-2228075

Företagshälsovård

Medtanken Arbetsmiljö & Hälsa är ett företag i Medpro Group och finns etablerade i vår närhet. Ni företagare kan nå Medtanken företagshälsovård:

Mikael Lund, verksamhetschef, på 010-424 52 32 eller mikael.lund@medtankenhalsa.se

Privat hälsokontroll: 010-424 52 30 eller kontakt@medtankenhalsa.se

Intygsmottagning: intyg@medtankenhalsa.se

Kostnadsfri Energirådgivning för företagen på området fortsätter och utökas nu med ytterligare ett samarbete

Kommunens energirådgivare Patrik Dokken och vår egen Tore Carlsson med ett förflutet på bland annat Energimyndigheten har under andra halvåret 2022 genomfört besök och en första genomgång av tre av områdets större företags energianvändning.

Nu utökas verksamheten med ett nytt samarbete med Energikontoret Väst, där Peter Berg på Innovatum i Trollhättan leder arbetet. Avsikten är att stödja företagen med en mer omfattande genomgång, analys och åtgärdsförslag men även erbjuda medverkan i utbildningar i olika teman inom energiområdet.

Avsikten med verksamheten är att minska våra företags energikostnader. Det sker genom att höja kunskapen inom energiområdet och få till en effektivare energianvändning. Vi kommer att fortsätta att ta kontakt med fler företag och vi ser gärna att om du är intresserad, av att få en analys och åtgärdsförslag för ditt företag, kontakta oss på Företagarföreningen.

Senaste nytt december

By Nyheter

Senaste Nytt

Nyheter och ”På gång” på Trestad Center området

Lastbilstvätten på Trestad Center har öppnat i ny regi.

Nu finns alla möjligheter att tvätta stora fordon. Även borsttvättanläggning ingår i konceptet.

NY MEDLEM i föreningen! Medtanken Arbetsmiljö & Hälsa

är ett företag i Medpro Group och finns etablerade i vår närhet. Nu är verksamhetschef Mikael Lund på medtanken Arbetsmiljö och Hälsa Trollhättan ny medlem i företagarföreningen Trestad Center och är angelägen att komma i kontakt med er företagare på området för att berätta om hur medtanken företagshälsovård, kan bistå er företagare på området.

Ni företagare kan nå Medtanken företagshälsovård:
Mikael Lund, verksamhetschef, på 010-424 52 32 eller mikael.lund@medtankenhalsa.se
Privat hälsokontroll: 010-424 52 30 eller kontakt@medtankenhalsa.se
Intygsmottagning: intyg@medtankenhalsa.se

Vi kommer snart att ordna ett företagarmöte där Medtanken företagshälsovård berättar mer om sina tjänster och service för er företagare på Trestad Center området.

Kostnadsfri Energirådgivningen för företagen på området är i full gång.
Kommunens energirådgivare Patrik Dokken och vår egen Tore Carlsson med ett förflutet på energimyndigheten är i full gång med genomgång av de företag som önskar analys av företagets energiförbrukning med råd och förslag hur man reducerar el och annan energiförbrukning. Vi har hittills hunnit med 3 större företag på området men planerar att hjälpa fler företag att reducera kostnader.

Kontakta företagarföreningen om du är intresserad av en analys och energisparande förslag för ditt företag.

Områdesträff med VBG kommun 25 november
För att vi tillsammans ska skapa bästa förutsättningar för att stärka företagsklimatet i Vänersborgs kommun behöver vi en långsiktig strategi med ett gemensamt perspektiv och aktiviteter för ökad tillväxt. Vänersborgs kommuns strategiska framtidsplan för livskraftigt näringsliv och företag var i fokus på mötet. Företagen på Trestad Center deltog i mötet och gav förslag för området och viktiga synpunkter på den nya strategiplanen.

Senaste nytt juni 2022

By Nyheter

Senaste Nytt

Nyheter och ”På gång” på Trestad Center området

Trestad Center:

Det GRÖNA Logistik och Handelsområdet:

 • Energi och klimatrådgivning har startat hos ett antal företag på Trestad Center med experthjälp från kommunernas energi och klimatrådgivning. Företagen får en helhetssyn på sin energiförsörjning och energianvändning samt företagets förutsättningar till besparande energieffektiva åtgärder.

Denna helhetsbild och analys är kostnadsfri för företaget och ger:

 • Råd om möjligheter till bidrag, skatter och styrmedel
 • Åtgärdsförslag
 • Tekniska råd
 • Information om leverantörer av lämplig utrustning
 • Råd om offerter (bra att tänka på om betalningslösningar, teknisk lösning och så vidare)

Syftet är att spara energi ,minska företagets kostnader och klimatpåverkan samtidigt som företaget får råd och förslag på effektiva åtgärder för minskad energianvändning och information om de bidragssystem som finns för att underlätta klimatsmarta investeringar.

Kran och påbyggnadsföretaget FASSI har expanderat sin verksamhet och har nu utökat kontors och lageryta samt utökade verkstadslokaler.

Med detta följer också ett antal nyanställningar av personal.

Centralen får ny VD.

Johan Jansson tar över VD posten den 13 Juni efter Niklas Blom som går mot nya utmaningar.

Senaste nytt februari 2022

By Nyheter

Senaste Nytt

Nyheter och ”På gång” på Trestad Center området

Ny biogasanläggning på Trestad Center har haft premiär och öppnat denna vecka.

Trollhättans energi står bakom satsningen och råvarorna till vår biogas är gödsel från Dalsland, matavfall och Trollhättebornas avloppsslam. Biogas är ett av de drivmedel på marknaden som ger lägst klimatpåverkan.

8 st Laddstolpar för Elfordon har tagits i drift denna vecka på Trestad Center vid restaurangerna och blir därmed tillgängliga för allmänheten

Planer finns att genomföra Energikartläggning över logistik och industriområdet Trestad Center och kontakt med klimat och energirådgivare med stöd från energimyndigheten är tagen.

Lokalerna för Busfabriken är snart färdigställda och de nya inventarierna börjar anlända enligt det färdiga konceptet som ska göra Trestad Center till ett centrum för barnens lek och uppmuntra till rörelse genom lek och bus i härlig inomhusmiljö.

Trestad Center företagarförening årsmöte är ”på gång” och information och inbjudan kommer att skickas ut till företagen på området inom kort

Ett förmånligt erbjudande på ett säkerhetspaket för alla företagen på Trestad Center.

Trestad Center företagarförening bjuder in Avarn Security att presentera sitt medlemserbjudande i samband med företagarföreningens kommande årsmöte.

Se nedan från Avarn Security

Erbjudande från AVARN SECURITY

Avarn Security är på kraftig frammarsch och strävar nu efter nya utmaningar.

Avarn kommer därför att komma med ett skräddarsytt säkerhetserbjudande för företagen i Trestads företagarförening.

Utöver ronderande väktare tillhandahåller vi även tjänster såsom:

 • Parkeringsövervakning
 • Systematiskt brandskydd
 • Tekniska säkerhetslösningar
 • Utbildningar
 • Stationära vakter
 • Tillfälliga lösningar för byggbevakning

För mer information kontakta:

Rickard Sjöberg – Distriktssäljare
Rickard.sjoberg@avarnsecurity.com

Robin Gustafsson – Distriktssäljare
Robin.gustafsson@avarnsecurity.com