Skip to main content
Monthly Archives

juni 2022

Senaste nytt juni 2022

By Nyheter

Senaste Nytt

Nyheter och ”På gång” på Trestad Center området

Trestad Center:

Det GRÖNA Logistik och Handelsområdet:

  • Energi och klimatrådgivning har startat hos ett antal företag på Trestad Center med experthjälp från kommunernas energi och klimatrådgivning. Företagen får en helhetssyn på sin energiförsörjning och energianvändning samt företagets förutsättningar till besparande energieffektiva åtgärder.

Denna helhetsbild och analys är kostnadsfri för företaget och ger:

  • Råd om möjligheter till bidrag, skatter och styrmedel
  • Åtgärdsförslag
  • Tekniska råd
  • Information om leverantörer av lämplig utrustning
  • Råd om offerter (bra att tänka på om betalningslösningar, teknisk lösning och så vidare)

Syftet är att spara energi ,minska företagets kostnader och klimatpåverkan samtidigt som företaget får råd och förslag på effektiva åtgärder för minskad energianvändning och information om de bidragssystem som finns för att underlätta klimatsmarta investeringar.

Kran och påbyggnadsföretaget FASSI har expanderat sin verksamhet och har nu utökat kontors och lageryta samt utökade verkstadslokaler.

Med detta följer också ett antal nyanställningar av personal.

Centralen får ny VD.

Johan Jansson tar över VD posten den 13 Juni efter Niklas Blom som går mot nya utmaningar.