Skip to main content

Senaste nytt Oktober

By 2 oktober, 2023Nyheter

Senaste Nytt

Nyheter och ”På gång” på Trestad Center området

Ny Industrilokal är under byggnation av ALAB på Dubbgatan 8

Ny satsning på förnybara bränslen Trestad Center

Tankstation med biogas för tunga fordon byggs just nu på Centralens område Dubbgatan 9.

Restaurangen Trestads Värdshus har fått nya ägare  

Trafikverket har flyttat till nya lokaler i ALAB huset Stampgatan 14

Det finns lediga lokaler och industritomter på området

  • Lagerlokaler Äsperedsvägen 4     500 – 3500m2  tel 070 – 8797139
  • Industri / lagerlokaler Äsperedsvägen 6 tel 0521 –255600
  • Kontor / lager           Stampgatan 6           400m2              tel 0521 – 255600
  • Industritomter lediga Kontakta Vänersborgs kommun    tel 0521 – 721000

Nytt företag på området

Västia Care Plastindustri, Dubbgatan 8

Västia Care tillverkar smarta duschkabiner, duschväggar, duschrum bland annat.

Företagets välkända duschrum har levererats i över 25 000 exemplar till de flesta av Sveriges kommuner

Energirådgivning för företagen på Trestad Center är i full gång

Samarbetet med kommunens energirådgivare Magnus Johansson och vår egen Tore Carlsson med ett förflutet på Energimyndigheten rullar på. Hittills har ett tiotal företag fått besök. Vid besöket görs en genomgång av byggnaderna och verksamheten för att se hur energianvändningen ser ut. Efter det inledande besöket görs sedan ett återbesök då en rapport med förslag överlämnas och diskuteras om hur energianvändningen kan effektiviseras och kostnaderna minska.

Efter informationsdagen i våras om solceller, som Företagarföreningen anordnade tillsammans med Energikontoret Väst, har intresset för att installera egenproducerad el ökat. Flera fastighetsägare inom området studerar nu förutsättningarna för installation.

Kontakta företagarföreningen om du funderar över er energianvändning. De kontakter vi har hjälper gärna till, kostnadsfritt och med oberoende rådgivning.