Skip to main content
Monthly Archives

december 2021

Centralen

By Månadens företag

Trestad Center företagarförening besöker företag på området:

   Månadens företag Januari 2022 är:

Ett professionellt, och hållbart företag med sikte på framtiden

Vi har fått en rundvandring och intervju med företagets VD Niklas Blom Centralen har anor som sträcker sig till början av 1944. Nuvarande Centralen startades 2008 och bildades genom sammanslagning av Trollhätteåkarnas Last AB (T-Last) och LBC Vänersborg AB.

Båda företagen var mycket anrika transportföretag som gick samman i det nya bolaget Lastbilscentralen i Tvåstad AB, även kallast Centralen.

Centralen samlar ca 70 åkerier i regionen och erbjuder en rad tjänster. Från rena transporttjänster till gräv- och entreprenadjobb.

Centralen har idag en mycket bred kompetens och ett stort utbud av tjänster inom:

  • Distribution och fjärrtransport,
  • Entreprenad, Bygg & Anläggning
  • Miljöhantering.

Centralen drivs idag från nya lokaler på Trestad Center med över 4000 m2 stora logistiklokaler och kontor där ca 30 anställda driver det logistiska flödet, tar emot beställningar på uppdrag och hanterar aktiviteter inom de samtliga affärsområden.

Vi träffar Niklas Blom som är VD på Centralen och ber honom berätta om företaget. Han hälsar oss välkomna till det ”Blåa laget” och fortsätter med att understryka vikten av social hållbarhet med livskraftiga åkerier och personal som trivs.

Niklas Blom berättar att företaget består av många åkeriägare som också är aktieägare i bolaget. Varje åkeriägare har avtal med Centralen som är överenskomna i samförstånd med aktieägarna och fungerar som ett gemensamt regelverk för alla entreprenörer i företaget.

Centralen har en mycket tydlig miljöprofil och menar att det är helt avgörande för vilka företag som kan finnas kvar och verka i framtiden. Hela Centralen AB är certifierade enligt Miljöstandarden ISO 14001. Företaget har målsättningen att vara helt CO2-neutralt till år 2035. På frågan om man ser eldrivna fordon som enda alternativ i framtiden blir svaret att många olika drivmedel kommer att behövas under överskådlig tid och att med biogasdrivna fordon minskar utsläppen av CO2 med upp till 90%. Vi får veta att redan i januari 2022 kommer Centralen i samarbete med Gasum att öppna en tankstation för flytande biogas på Centralens tomt vid Trestad Center.

Centralens tjänstebilar består enbart av 100% eldrivna fordon idag och 10st laddstolpar för elbilar finns på företagets stora parkering dit också privatpersoner är välkomna att ladda sina bilar.

Framtida intresse finns dessutom för att montera solceller på det enormt stora taket på Centralens fastighet.

Centralen är också delägare i TRB
TRB Sverige AB är en sammanslutning av transportföretag med syfte att verka för miljöförbättringar inom transportbranschen.

Centralen är också en del av Kraftkombo
I samverkan med Trollhättan energi och ett antal andra lokala företag gör man långsiktiga inköp av elkraft tillsammans för att nå bästa förutsättningar för företagen i nätverket. Samverkan ger även tillfälle till att dela erfarenheter inom olika områden mellan företagen.

Niklas Blom berättar för oss att han har ett långt förflutet inom industrivärlden i regionen med både SAAB och med 17 år hos GKN Aerospace som tidigare arbetsgivare. Niklas har arbetat i olika chefspositioner och som både coach och verksamhetsutvecklare. Han kallar sig själv en lagspelare, som ser enskildas framgång som ett kvitto på lagets prestation. Han brinner för att medarbetarna ska må bra och ser arbetsmiljön för alla anställda och entreprenörer som en oerhört viktig framgångsfaktor för hela företaget. Niklas bor i Trollhättan och som oerhört sportintresserad har han den gamla skidbacken i Strömslund som vy utanför fönstret till sin bostad.

Som avslutning på vår rundvandring på Centralen berättar Niklas att Polisen har anläggningen som träningsplats för polishundar och disponerar Centralens område dygnet runt. Det känns otroligt hedrande och viktigt att vi kan bidra till polisens utveckling av både hundförare och hundar. Han skrattar till och säger att bättre larm nog inte finns.

Vi lämnar Niklas och Centralen med en trygg känsla av ett företag som ser sina anställda som en värdefull tillgång och ett företag med mycket stark miljöprofil

 

Centralen är ett företag som vänder sig till såväl privatpersoner som företag och kommuner.

Adress: Dubbgatan 9, 462 73 Vänersborg
Telefon: 0520-47 70 00

 

Centralen befinner sig i en växande och viktig framtidsbransch